Ruuvipaalujen asennusväli – miten asentaa ruuvipaalut oikeaoppisesti?

Ruuvipaalujen asennus, itse vai urakoitsijalta tilattuna?

Ruuvipaalut ovat nykypäivänä perustusrakentamisessa erittäin kysytty ratkaisu. Viime kesänä rautakauppojen inventaarioissa ruuvipaalujen kysyntä näkyi erittäin vahvasti. Ruuvipaalu onkin mitä oivin perustustapa terasseille, leikkimökeille ja vähän isommillekin asumuksille. Paalutus on aina mahdollista suorittaa itse, mutta nopean ja laadukkaan tuloksen takaa aina ammattilaisen työnjälki.

Jokainen omatoimirakentaja on varmasti sitä mieltä, että “kyllähän sitä halkovajan alle tulevat neljä ruuvipaalua saan varmasti itse väännettyä paikalleen.” Tämä on varmasti totta, mutta kun projekti kasvaa – ja sen mukana myös ruuvipaalujen määrä – on aika kääntyä ammattilaisen puoleen. Suuremmat urakat vaativat aina taustatutkimusta sekä tarkkaa työnjälkeä, jotta perustuksen huono laatu ei yllätä rakennustoimen myöhemmissä vaiheissa.
Telaparin ammattilaiset hoitavat esimerkiksi työn yleensä jo saman päivän aikana hoitaen paikalle kotimaiset ruuvipaalut sekä itse asennuksen, siitä ei perustus paljon helpommaksi muutu.

Ruuvipaalujen asennus ja asennusväli

Aina ennen asennuksen aloitusta on tärkeää kartoittaa asennuspaikalla kulkevat sähkö-, antenni- ja puhelinkaapelit sekä tietenkin vesi- ja viemäriputket. Kaikkien edellä mainittujen linjojen tulisi sijaita vähintään puoli metriä ruuvipaalun asennussyvyyden alapuolella.
Suurimmat kohteet vaativat myös pohjatutkimuksen sekä rakennesuunnittelijan laatiman perustussuunnitelman. Tässä taas yksi syy miksi kääntyä asiantuntevan yrityksen puoleen.

Asennusvälin määrittelee yleensä rakennesuunnittelija. Pienemmissä kohteissa kuten ulkorakennuksissa sekä terasseissa paalutuksen väli on yleensä noin 1,5-3 m. Asennusväliin vaikuttaa tietenkin aina rakennuksen paino sekä maaperä. Suuremmat kohteet kuten monikerroksiset talot sekä teollisuuden rakenteet vaativat paljon enemmän tukea, näissä kohteissa ruuvipaalujen väli voi olla jopa vain puoli metriä. Suurissa kohteissa käytetään myös monia eri sijoitustapoja, esimerkiksi paalut voidaan sijoittaa kulkemaan nauhamaiseen muotoon taikka sijoittaa “kasoissa” rakenteen tärkeimpiin tukikohtiin.

Ennen paalujen sijainnin suunnittelua on laskettava niiden lukumäärä. Se määritetään tukipainon perusteella. Kokonaispaino jaetaan yhden paalun kantokyvyllä, minkä seurauksena tarkka paalujen lukumäärä saadaan selville.

Ruuvipaalujen asennus voidaan hoitaa monellakin tapaa, esimerkiksi itse tehtäessä tavallisimmat keinot ovat joko rautakanki tai polttomoottorikäyttöinen maapora. Näillä kahdella työtavalla tehtynä työvaiheet eivät suuresti eroa toisistaan. Työ aloitetaan lyömällä asennuskohtaan noin 30 cm syvä lähtöreikä, jonka jälkeen on tärkeää tarkistaa ruuvipaalun sijainti ja suoruus, kun paalua on kierretty noin 50 – 60 cm. Lopuksi täytyy muistaa, että ruuvipaalun kierrelaippa tulee kiertää routarajan alapuolelle, tällä varmistetaan perustuksen roudankestävyys.

Kaikista varmin ja laadukkain jälki saadaan yleensä kaivinkoneeseen kiinnitettävällä hydraulisella pyöritysmoottorilla. Näissä asennuksissa käytetään lähes poikkeuksetta koneasennettavia ruuvipaaluja, nämä ruuvipaalut soveltuvat erityisen hyvin kohteisiin, joissa käytetään kappalemääräisesti useita ruuvipaaluja niiden edullisemman hinnan vuoksi. Koneasennuksen suurimmat hyödyt ovat ehdottomasti edullinen hinta, nopeus sekä soveltuvuus kovemmille ja kivisemmille maaperille.

Miten ruuvipaalut asennetaan?

Vaikka ruuvipaalujen asennusprosessi on suoraviivainen, mutta se vaatii huolellisuutta ja tiettyjä teknisiä taitoja, erityisesti suuremmissa rakennusprojekteissa.

Alustava suunnittelu ja tutkimus: Ennen asennuksen aloittamista on tärkeää suorittaa maaperän analyysi ja varmistaa, että alueella ei ole maanalaisia kaapeleita tai putkia. Tämä vaihe saattaa vaatia ammattilaisen apua, erityisesti suurissa projekteissa.

Ruuvipaalujen valinta: Valitaan sopivat ruuvipaalut rakennuksen vaatimusten ja maaperän ominaisuuksien mukaan. Ruuvipaalujen pituus, halkaisija ja kierrelaipan koko määritetään projektin vaatimusten ja maaperän luonteen perusteella.

Asennuskohtien merkintä: Merkitään tarkasti, missä kohdissa ruuvipaalut asennetaan. Tämä on erityisen tärkeää, kun paalut asetetaan tietyin välein rakenteen tukemiseksi.

Lähtöreikien valmistelu: Jokaiseen ruuvipaalun tulevaan sijaintiin tehdään lähtöreikä, esimerkiksi rautakangen avulla. Lähtöreikä helpottaa ruuvipaalun alkuvaiheen asennusta ja varmistaa, että paalu saadaan aloitettua suoraan.

Ruuvipaalujen asennus: Ruuvipaalut kiinnitetään maahan joko käsin tai koneellisesti. Käsiasennuksessa voidaan käyttää rautakangesta tehtyä vipua tai polttomoottorikäyttöistä maaporaa. Koneasennuksessa käytetään yleensä kaivinkoneeseen kiinnitettyä hydraulista pyöritysmoottoria, joka tekee asennuksesta nopeampaa ja vaivattomampaa, erityisesti kovalla tai kivisellä maaperällä.

Suoruuden ja syvyyden tarkistus: Asennuksen aikana on tärkeää varmistaa, että paalut ovat suorassa ja niiden asennussyvyys on riittävä. Ruuvipaalun kierrelaipan on ulotuttava routarajan alapuolelle, jotta perustus on routimaton ja kestävä.

Lopullinen tarkistus ja viimeistely: Kun kaikki paalut on asennettu, suoritetaan lopullinen tarkistus varmistaaksemme, että kaikki paalut ovat oikein sijoitettu ja oikeassa syvyydessä. Tämän jälkeen ruuvipaalujen päälle voidaan rakentaa haluttu rakenne, kuten terassi, leikkimökki tai suurempi rakennus.

Ruuvipaalujen hyödyt ja haitat

Ruuvipaalujen asennus on varsin vaivaton ja nopea, asennuksen nopeus säästää aina työ- ja kalustokustannuksissa sekä asennuksen voi myös aina hoitaa itse. Nopeudesta kertoo myös se, että ruuvipaalujen asennus vaati lähes poikkeuksetta aina vain yhden työmaakäynnin.
Ruuvipaalu on myös ympäristöystävällinen valinta, asennus ei vaadi raskasta kalustoa eikä kaivamista. Tämä takaa sen, että rakennusympäristö pysyy vahingoittumana ja siistinä kun sitä ei jouduta kaivamaan taikka routaeristämään, kaikki tämä hoituu myös kevyellä eli vähäpäästöisemmällä kalustolla.

Ruuvipaalutus toimii mallikkaasti nykyaikaisessa lähes ympärivuotisessa rakennusympäristössä, esimerkiksi routa ja pakkanen eivät tuota esteitä asennukselle ja kevyen kaluston myötä asennus onnistuu hyvinkin ahtaissa paikoissa. Asennus on varsin siisti, se ei tuota melua eikä tärinää ja valujen kuivumisen odottelun voi unohtaa täysin!
Haitoiksi mainittakoon tietysti perustuksen hinta, joka maksaa yleensä noin kaksi kertaa enemmän kuin hiekka, sementti taikka tolppakengät.

Hintaan vaikuttaa totta kai urakan suuruus sekä ruuvipaalujen koko. Toinen seikka, jonka voisi haitaksi luetella on ruuvipaalujen tuotestandardi, toisin sanoen ruuvipaaluja ei voi Ce-merkitä. Tämä johtaa siihen, että paalujen laadusta on varmistuttava muilla keinoilla. Telapari Oy:llä on aina esittää tositteet tuotteiden alkuperästä sekä valmistuslaadusta, tarjolla on myöskin kuormitustestit taikka loppulyönnit, joilla varmistetaan kantavuus.

Asennuksessa kannattaa aina suosia ammattilaista!

Suomessa ympärivuotisen rakennustoiminnan parissa kannattaa aina suosia ammattilaista, tällöin saadaan useat riskitekijät minimoitua. Ammattilaista käyttämällä ei tarvitse huolehtia maaperästä taikka pohjatutkimuksesta.

Telapari palvelee luotettavasti niin yksityisiä yrityksiä kuin kuntia ja kaupunkejakin, laadukkaat kotimaiset ruuvipaalut sekä ammattitaitoinen asennus kulkevat aina samassa paketissa. Valmistamme ruuvipaalumme itse laadukkailla työstökoneilla. Oli sinulla edessä pieni tai suuri perustusurakka ruuvipaalutus on aina hyvä valinta, laiturikin hoituu talvella jään päältä taikka kesällä kelluvan kaluston avulla. Rakennat sitten piharakennusta taikka teollisuushallia ota vain rohkeasti yhteyttä Telaparin rautaisiin ammattilaisiin ja erinomainen työnjälki on taattu.

Usein kysyttyä – Telaparin asiantuntijat vastaavat

Voiko ruuvipaalujen asennuksen suorittaa itse?

Kyllä, pienemmissä projekteissa, kuten terasseille tai leikkimökeille, ruuvipaalut voi asentaa itse. Kuitenkin suuremmissa projekteissa suositellaan ammattilaisen palkkaamista tarkkuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi.

Miten maaperän olosuhteet vaikuttavat ruuvipaalujen asennukseen?

Maaperän tyyppi vaikuttaa suuresti ruuvipaalujen asennukseen. Kivinen tai kallioinen maaperä voi vaikeuttaa asennusta, ja pehmeässä maaperässä on varmistettava riittävä syvyys ja kantavuus. Jos kivien takia ei päästä roudattomaan syvyyteen ja maaperä on kosteaa tai märkää tai löysän maaperän takia kierrelaippa ei ankkuroi paalua luotettavasti, joudutaan käyttämään routaeristettä

Mikä on sopiva asennusväli ruuvipaalujen välillä?

Asennusväli riippuu rakennuksen koosta ja painosta sekä maaperän lujuudesta. Pienemmissä rakennuksissa väli on yleensä 1,5–2,5 metriä, kun taas suuremmissa rakenteissa se voi olla tiheämpi.

Tarvitaanko ruuvipaalujen asennuksessa erityistä laitteistoa?Käsin asennuksessa voidaan käyttää rautakangesta tehtyä vipua tai polttomoottorikäyttöistä maaporaa. Suuremmissa projekteissa käytetään yleensä kaivinkoneeseen kiinnitettyä hydraulista pyöritysmoottoria.

Miten varmistetaan ruuvipaalun oikea asennussyvyys?

Ruuvipaalun kierrelaipan tulee pääsääntöisesti ulottua routarajan alapuolelle etenkin kosteissa tai märissä maaperissä. Tämä varmistetaan asennuksen aikana, ja tarkkuutta vaaditaan erityisesti alueilla, joilla routa on yleistä.

Onko ruuvipaaluperustus ympäristöystävällinen?

Kyllä, ruuvipaalujen asennus on ympäristöystävällisempi vaihtoehto, sillä se ei vaadi raskasta kalustoa eikä laajoja kaivutöitä.

Mitä tulee ottaa huomioon ruuvipaalujen asennuksessa?

Ennen asennusta on tärkeää tarkistaa alueen maanalaiset putket ja kaapelit. Lisäksi on varmistettava, että ruuvipaalut ovat suorassa ja oikealla syvyydellä. Ammattilaisen palkkaaminen on suositeltavaa suuremmissa projekteissa.

Samankaltaiset artikkelit