MAA- JA SEPELIAINESTEN TOIMITUKSET JA POIS VIENNIT

– Telapari Oy, Tampere, Ylöjärvi

Teemme pohjatyöt rakennuksille, raivaamme rakennuspaikan, kaivamme pohjat ja asennamme putket. Kaivot ja eristeet teemme perustussuunnitelman mukaan. Kuljetamme tarvittaessa ylimääräiset maat pois ja tuomme uudet tilalle. Teemme myös piha-alueiden massanvaihdot ja routaeristystyöt sekä nurmi- ja istutusalueiden perustamisen.

Asennamme sadevesiviemärit ja kaivot ja muotoilemme maanpinnan siten, että sadevedet voidaan johtaa pois. Teemme pohjat asfaltille ja laattapinnoille, kaivamme pohjan suunnitelman mukaiseen korkoon ja asennamme tarvittavat suodatinkangas- ja tai routaeristeet. Kantava kerros, kaadot ja korkeudet korjataan oikein ja pinta tiivistetään. Mikäli rakennuskohteessa pitää tehdä purkutöitä voimme tehdä ne myös samalla kertaa.

Meiltä onnistuu kaikenlaiset purkutyöt kuten betonin piikkaus ja sahaus, rakennusten purku kaivinkoneella, kuormaus ja jätteen poisvienti sekä metallirakenteiden purku. Teemme purkutöitä myös sisätiloissa. Meillä on mataliin ja ahtaisiin paikkoihin soveltuvaa konekalustoa. Puramme lattiat ja syvennämme kellaritiloja kaivamalla vanhaa maan pintaa alemmaksi. Teemme myös tarvittaessa uudet perustukset rakennukselle. Rakennusta nostetaan tunkeilla, vanha perustus puretaan vaiheittain ja uusi perustus tehdään tilalle.